• „Zbrodnie” w kulturze

  Nie jestem zwolennikiem systematycznego recenzowania pracy swojego następcy, wicepremiera Glińskiego. Ma on prawo do swoich wyborów, suwerennych decyzji, a także budowania odmiennych priorytetów. Są jednak granice zarówno cierpliwości, tolerancji czy dystansu, po których niezbędne jest zabranie głosu w obronie tego, co niezwykle wartościowe. W dużym skrócie co musi niepokoić dziś najbardziej: CZYTAJ WIĘCEJ
 • Roszczeniowy zawrót głowy

  Wolałbym, aby arystokracja, jej spadkobiercy mieli więcej klasy i szacunku do wysiłków narodu polskiego, a przede wszystkim pamiętali o wielkich kosztach, poniesionych przez tych, którzy - z racji braku nazwiska - swoich skromnych dóbr (utraconych w całości) nigdy nie byli w stanie odzyskać. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Bezpieczeństwo to nasz priorytet

  Bezpieczeństwo obywateli europejskich znajduje się dziś w ścisłym centrum zainteresowania i działania głównych sił politycznych na poziomie unijnym. Wydarzenia ostatnich lat pokazują, jak dużym problemem jest zapewnienie ochrony, szczególnie przed tymi zagrożeniami, które są nowe dla naszych społeczeństw. Ataki cybernetyczne, inwigilacja w Internecie, zewnętrzne wpływy na procesy wyborcze oraz podejrzane operacje finansowe na niespotykaną wcześniej skalę to wyzwania, którym trzeba stawić czoła w niezwykle zwarty i skuteczny sposób. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Programy Ministra Kultury a społeczeństwo obywatelskie

  Programy Ministra to podstawowe narzędzie finansowania projektów kulturalnych, zwłaszcza tworzonych i organizowanych przez organizacje pozarządowe. Po latach 2008-2015, kiedy mechanizmy Programów były stale ulepszane w reakcji na oczekiwania środowiska, od 2 lat system dotacyjny przestaje działać poprawnie. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Czas letni do lamusa! Byleby wszyscy razem!

  Unia Europejska jest bez wątpienia wartością. Odrzucam jednak przy tym nadmierny euroentuzjazm, podobnie zresztą, jak i skrajny krytycyzm. Starając się być realistą, wciąż jednak natrafiam na mankamenty, które są wodą na młyn dla kampanii przeciwników Unii, w obecnym kształcie. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Europa (nie)bezpieczna

  Ilość rozmaitych kryzysów, odnotowywanych w Europie, może budzić niepokój. Grexit, Brexit, kryzys partnerstwa wschodniego, żywiołowe migracje uchodźców, skuteczność propagandy rosyjskiej i rozmaite zagrożenia terrorystyczne obserwujemy wszyscy. Za tymi zjawiskami, kryją się rozmaite słabości Europy, jako podmiotu mającego strzec praworządności i bezpieczeństwa UE, w najszerszym tego sława znaczeniu. CZYTAJ WIĘCEJ
 • „Prawdziwy”, „nowoczesny”, „autentyczny”?! Wojna o… patriotyzm.

  Wielokrotnie słyszałem zażarte dyskusje na temat „prawdziwego” patriotyzmu. Im bliżej 11 listopada, wyraźnie się one wzmagają. Choć bywają także interesujące, większość z tych sporów uważam za niepotrzebne, a nawet szkodliwe. Spory intelektualne o definicje, zawartość merytoryczną, postawy, przeważnie nie wywołują długotrwałych, negatywnych skutków. Polityczne wojny o prawo do patriotyzmu… już tak. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Odwołanie Magdaleny Sroki wrogim krokiem wobec kultury

  Odwołania dyrektorki Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, na 3 lata przed końcem kadencji, nie sposób uznać za nic innego, niż za krok wrogi wobec kultury. Pominę wątpliwości dotyczące podstawy prawnej. Zbędę milczeniem brak stosownego uzasadnienia. To, co dziś uważam za niedopuszczalne, to włączanie obszaru kultury do stref wpływów politycznych, oddawanych niczym partyjne lenno. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Niezwykle ważny przekaz Junckera.

  Jean-Claude Juncker w swoim orędziu o stanie Unii Europejskiej powiedział zdecydowanie więcej, niż odnotowano. Zgadzając się z tezą, że prawie każda wypowiedziana myśl pojawiła się już gdzieś wcześniej, podkreślić należy, że ich złożenie i dość konsekwentne przedstawienie, uczyniło to wystąpienie niezwykle ważnym. Kluczowe jednak było zanegowanie innych scenariuszy lub konkretnych projektów. By nie przeoczyć najważniejszych elementów tego wystąpienia, w skrócie przedstawię te najistotniejsze: CZYTAJ WIĘCEJ
 • Kultura Niepodległa, ale czy otwarta?

  Zeszłorocznemu Kongresowi Kultury towarzyszyła akcja „Nie Oddamy Wam Kultury”. Bardzo chętnie podpisałem się pod tym hasłem, rozumiejąc je jako możliwie inkluzywne – nie oddamy „Wam”, to znaczy nie oddamy żadnej konkretnej grupie, środowisku czy partii politycznej. Nie oddamy, bo kultura jest nasza, czyli wspólna – wszystkich obywateli. CZYTAJ WIĘCEJ