• Antoni Macierewicz dewastuje armię

  Faktem jest, że nie ma silnego resortu obrony bez istotnego wsparcia ze strony MSZ. Dziś oba resorty osłabiają się wzajemnie. Porażki MSZ są kluczowe dla słabości MON na arenie międzynarodowej. Błędy, zaniechania, braki kompetencyjne w MON, niszczą skromną wiarygodność MSZ w obszarze bezpieczeństwa. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Pięć scenariuszy Junckera dla Europy

  Jean - Claude Juncker przedstawił możliwe dla przyszłości Europy scenariusze. Do dyskusji, przemyśleń, oceny. Zawarte w tzw. białej księdze propozycje, są - z jednej strony - odpowiedzią na rozmaite kryzysy, z drugiej zaś - fotografią Europy roku 2025. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Kobiety osobno, studenci osobno, samorządowcy osobno… skąd my to znamy ?

  Dopiero Solidarność w 1980 roku połączyła rozmaite nurty sprzeciwu wobec władzy komunistycznej. Wcześniej każda grupa w pewnej separacji toczyła swój spór o prawdę, o własny byt, o określone prawa. Osobno robotnicy, inteligencja , studenci, drobni przedsiębiorcy. Trwało to lata. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Krach finansów publicznych tuż-tuż

  Ekonomiści słusznie przyjmują powściągliwą postawę, wypowiadając się o stanie finansów publicznych w Polsce. Mają oni tytuły profesorskie i wiedzę, nakazującą powściągliwość, niejednokrotnie nie uchroniło ich to jednak przed jakąś wpadką w prognozach. Są ostrożniejsi. Ja natomiast, jako praktyk, ale nie ekonomista z tytułami naukowymi, muszę przedstawić jednak pewną diagnozę. Z troski o kondycję państwa. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Deprecjacja klasy średniej efektem polityki PiS

  Rok 2016 to niezwykle trudny czas dla wciąż wątłej klasy średniej. Nie pokuszę się o zdefiniowanie tej grupy społecznej ani też określenie jej wielkości. To zadanie o innej skali trudności i nie na blog. Dziś ważniejsze są inne obserwacje, a przede wszystkim prognozy. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Barometr kultury

  Roku rządów wicepremiera Glińskiego nie chciałem oceniać. Mam w swojej pamięci zarówno skalę trudności w prowadzeniu tego resortu, jak i konieczność posiadania wiedzy o szerokich kontekstach, aby nie minąć się z rzetelnością. Z tego też powodu kilka poniższych uwag będzie raczej ku przestrodze niż jakąś okolicznościową, polityczną cenzurką. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Dlaczego PiS przegra?

  1. Ze względu na „apele smoleńskie” Wykorzystywanie katastrofy lotniczej, zwłaszcza poprzez tzw. apele smoleńskie, także przy najmniej stosownych okazjach (Powstanie Warszawskie, obozy zagłady) koniec końców obróci się przeciwko ich autorom. Także odchodzenie od prawdy o przyczynach katastrofy musi, na pewnym etapie, okazać się wręcz zmorą obecnego obozu władzy. CZYTAJ WIĘCEJ
 • O fałszowaniu historii

  W ostatnim czasie ze smutkiem obserwuję rozmaite próby fałszowania historii. Dopóki rzecz sprowadzała się do mało akademickich polemik o plusach i minusach określonych wydarzeń czy rolach poszczególnych bohaterów można było je tolerować, jako element rozgrywek wyłącznie politycznych. CZYTAJ WIĘCEJ
 • W obronie Machcewicza - Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

  Prof. Paweł Machcewicz nie potrzebuje obrony. Wysiłki jego zespołu, a zwłaszcza dorobek związany z samą realizacją Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku już tak. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Co stało się na szczycie NATO w Warszawie?

  Niespodzianek praktycznie nie było. Poprzedni szczyt w Walii był o tyle przełomowy, o ile nadzwyczajna sytuacja po aneksji Krymu tego wymagała. Spotkanie w Warszawie w głównej mierze jedynie potwierdziło poprzednie ustalenia, akceptując sformułowane wówczas oczekiwania, zwłaszcza strony polskiej. Skąd więc się biorą tak rozbieżne oceny i komentarze? CZYTAJ WIĘCEJ